ویزای تحصیلی کانادا یکی از انواع ویزای موقت برای زندگی و تحصیل در این کشور به شمار می آید. این ویزا خود به دو بخش ویزای دانش‌آموزی و ویزای دانشجویی دسته بندی می‌شود و  به محصل یا دانشجو فرصت می دهد تا به تنهایی یا با خانواده (با ویزای همراه) در این کشور تحصیل کند. گام ابتدایی در این راه اخذ پذیرش تحصیلی و سپس برای دریافت ویزای تحصیلی مهم ترین مدرکی که به آن توجه می شود مدرک تمکن مالی است. هم چنین شرایط دیگری وجود دارند که برای دریافت ویزا الزامی محسوب می شوند مانند پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار باقی مانده، نداشتن سؤپیشینه، تمکن مالی به اندازه پوشش دادن تمام هزینه های زندگی و تحصیل به اندازه حداقل یک سال، ارائه برنامه تحصیلی کامل، مدارکی که نشان دهد فرد بعد از پایان تحصیل قصد ماندن در کانادا را ندارد و پذیرش از موسسات آموزش عالی کانادا.

سؤالی که برای بسیاری از افراد پیش می آید شرایط کار حین تحصیل در کانادا است. در هنگام تحصیل دو گزینه برای کار وجود دارند: یکی کار در محیط دانشگاه و دیگری کار در خارج از محیط دانشگاه. طبق قوانین کلیه دانشجویان می توانند بدون نیاز داشتن مجوز کار در زمان فراغت در محیط دانشگاه کار کنند و برای کار خارج از محیط دانشگاه در مواقعی خاص تا 20 ساعت اجازه کار دارند.

شما عزیزان می توانید برای آگاهی از بهترین شرایط اخذ ویزای تحصیلی برای شما، اطلاعات خود را در فرم مشاوره و ارزیابی دریافت ویزای تحصیلی به صورت رایگان وارد کنید تا کارشناسان ما پس از بررسی با شما تماس بگیرند.

 

 

 

You don't have permission to register